Kontakt

  • Nazwa: Zabłocie Park sp. z o.o.
  • Telefon: 12 361 42 00
  • Adres: ul. Przyokopowa 33
    01-208 Warszawa

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IMS Budownictwo Sp. z o.o. Projekt 5 Sp. K. ul. Romanowicza 1 30-702 Kraków w celu udzielenia odpowiedzi na zawartę w formularzu zapytanie. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę IMS Budownictwo Sp. z o.o. Projekt 5 Sp. K. na podany adres e-mail wiadomości zawierających propozycje zawarcia umowy.