Kontakt

  • Nazwa: Zabłocie Park sp. z o.o.
  • Telefon: 12 361 42 00
  • Adres: ul. Przyokopowa 33
    01-208 Warszawa

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r, tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Zabłocie Business Park” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ulicy Przyokopowej nr 33,w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę „Zabłocie Business Park” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ulicy Przyokopowej nr 33, na podany adres e-mail wiadomości zawierających propozycje zawarcia umowy.